Hiển thị các bài đăng có nhãn Trái tim có nắng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trái tim có nắng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Cuộc đời cần lắm những cái ngoái nhìn

Cuộc đời cần lắm những cái ngoái nhìn

Written By Bảo Việt on Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014 | 23:31

Không phải vì em muốn cô đơn đâu

Không phải vì em muốn cô đơn đâu

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Anh đã bao giờ ngoảnh mặt lại một lần?

Anh đã bao giờ ngoảnh mặt lại một lần?

Written By Bảo Việt on Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014 | 01:13

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Yêu đơn phương người cũ, có buồn không?

Yêu đơn phương người cũ, có buồn không?

Written By Bảo Việt on Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014 | 17:36

Cô đơn, có sao không?

Cô đơn, có sao không?

Em sẽ tìm ra anh, người yêu ạ!

Em sẽ tìm ra anh, người yêu ạ!