Hiển thị các bài đăng có nhãn Tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Cuộc đời cần lắm những cái ngoái nhìn

Cuộc đời cần lắm những cái ngoái nhìn

Written By Bảo Việt on Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014 | 23:31

Không phải vì em muốn cô đơn đâu

Không phải vì em muốn cô đơn đâu

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Bốn chữ lắm - Trúc Nhân - Trương Thảo Nhi

Bốn chữ lắm - Trúc Nhân - Trương Thảo Nhi

Written By Bảo Việt on Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014 | 15:21

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Em sẽ tìm ra anh, người yêu ạ!

Em sẽ tìm ra anh, người yêu ạ!

Written By Bảo Việt on Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014 | 17:17